Landelijke Gilde en OKRA Kumtich | Welke zorg past mij het best

De geplande voordracht van 5 oktober, georganiseerd door OKRA Trefpunt Kumtich en de Landelijke Gilde Kumtich over het gevangeniswezen, wordt vervangen door de voordracht "Welke zorg past mij het best". Deze gaat over gezinszorg – thuiszorg – serviceflat – opname rusthuis kortverblijf enz. Ze zal zoals de andere voordrachten plaatsvinden in zaal "Centrum".

Alle informatie en inschrijvingen bij Noël Rummens. Meer info tel 016 81 34 64 of mail rummens.n@scarlet.be.

Het volledige overzicht...

© 2015 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional