Nieuws over Kumtich | Bouwvallige trap is beschermd monument

Al jaren is de trap naar de Sint-Gilliskerk in Kumtich vervallen en daarom afgesloten. Hij is mee beschermd als monument.

De Sint-Gilliskerk en het kerkhof werden al beschermd op 26 november 1942. De trap maakt hier deel van uit. Dat betekent dat er een plicht tot onderhoud van kracht is. Het erfgoeddecreet omschrijft de taken van 'de goede huisvader', met onder andere de plicht om 'onmiddellijk passende consolidatie- en beveiligingsmaatregelen te nemen in geval van nood'. Bij de dienst Onroerend Erfgoed is geen dossier aanhangig rond deze bescherming.

Bron: Het Nieuwsblad. Auteur: Raymond Billen.

© 2015 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional