Kumtich.info | Het landgoed van Comitius

Dr. fil Paul Kempeneers heeft de oorsprong van de naam Kumtich teruggevonden.

Oude vormen: 1140 kopie ca. 1265 Compteka, ca. 1150 Comptec, 1183 Contheit, 1189 de Conteyo (Toponymisch Woordenboek van Gysseling). Latere vormen: 1333 comthech, 1379 comptich, 1388 cumptich, enz. (Kempeneers 1993, p. 15).

Betekenis: Afgeleid van de Gallo-Romeinse nederzettingsnaam *Comitiacum, "landgoed van Comitius", met klankwettige verschuiving van eind-k naar ch. Vergelijk met de vormen ich en och voor ik en ook in het plaatselijke dialect. Vormen als Conteyo zijn Romaans.

Een gelijkaardige naam als Kumtich komt in Luxemburg voor, namelijk Küntzig, maar met een Luxemburgse taalontwikkeling: 1140 de Cumiciaco, uit ouder Comitiaco. Het betekent net als Kumtich "landgoed van Comitius".

© 2015 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional