Gezinsbond Kumtich | Paaseierenraap

Afspraak zaterdag 4 april 15u op de speelplaats van Vrije Basisschool Vroenhof, en zo naar de tuin van het Keienhof. Denk eraan 1 mandje per kind mee te brengen! (liefst geen plastic zak).

Voorafgaand inschrijven is verplicht, bij Kathleen Spirio-Laloup, Kauterstraat 69, GSM 0477 96 52 99, maandag 30 en dinsdag 31/03 tussen 19u-20u30, via bijgevoegde of eigen tekening met naam, adres, leeftijd en lidnummer. Leden mogen de tekening ook achterlaten in de brievenbus van Kathleen.

Lees meer...

© 2015 Edelhart Kempeneers
XHTML 1.0 Transitional